Optika Vuksan © 2014

optikavuksan@yahoo.com

Kneza Miloša 67, 22240 Šid 

Pratite nas

na društvenim mrežama

Za lepši pogled na svet

KOREKCIONA SOČIVA

IZBOR KOREKCIONIH SOČIVA

 

Postoje tri osnovna, podjednako značajna preduslova za izradu očnih pomagala. To su precizna provera i određivanje dioptrije, kvalitetna sočiva za korekciju vida i odgovarajući okvir. Kad se napravi spoj ova tri elementa uz stručnu izradu, eto sigurne garancije za dobre i funkcionalne naočare.

Pri izboru korekcionih sočiva mora se voditi računa i o stepenu zaštite koja će na njima biti izvedena. Najbolje je to učiniti zajednički tako što ćemo saslušati Vaše želje, a tada Vas posavetovati u skladu sa Vašim potrebama.

MONOFOKALNO sočivo je najjednostavnije sočivo sa samo jednom žižnom daljinom i može služiti samo za gledanje u daljinu, ili samo za rad i čitanje, što znači na rastojanju od 35,00 do 50,00cm. Ova vrsta sočiva je pogodna za osobe koje nemaju potrebu da često menjaju vidnu daljinu.

                                                 

BIFOKALNO sočivo, pored potrebne dioptrije za daljinu, koja je rasporedjena u gornjoj polovini okularnog dela naočara, u svojoj donjoj polovini ima izveden poseban segment sa dioptrijom potrebnom za gledanje blizu, odnosno na distancu od 35,00 do 50,00cm, te na taj način korisniku omogućava dve vidne daljine.

 

 

                                                       

PROGRESIVNO, odnosno MULTIFOKALNO sočivo proizvedeno

je tako da istovremeno pokriva raspon vidnog polja od beskonačnosti do udaljenosti od 35,00cm što znači da je dioptrija raspoređena kontinuirano od najmanje  do najveće, vodeći pritom računa o maksimalno mogućoj širini, odnosno koridoru vidnog polja.                                                        

Pri izboru korekcionih sočiva mora se voditi računa  i o stepenu zaštite koja će na njima biti izvedena. Najbolje je to učiniti zajednički tako što ćemo saslušati Vaše želje, a tada Vas posavetovati u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima.                                                          

 

Sočiva kao jedan od osnovnih elemenata naočara, mogu biti izrađena od materija-la mineralnog porekla (staklo) kao i od organskih materijala (plastika). Obe vrste, u odnosu jedna na drugu imaju svojih prednosti i nedostataka, a sve u zavisnosti od potreba i navika korisnika. Po svojoj funkciji može se napraviti podela na: